Reference

Integrovaná střední škola Cheb

„Dodaný modul pro hlášení požadavků a problémů v IT nám zrychlil jejich vyřizování a výrazně snížil komunikační nedorozumění mezi zaměstnanci a IT techniky, zároveň nám zefektivnil hospodaření v oblasti IT.“

Ing. Mgr. Petr Adamec, zástupce ředitele

NEMOS GROUP a.s. - Nemocnice Ostrov a Sokolov

„Oceňujeme zejména schopnost IT techniků „normálně“ komunikovat s koncovým uživatelem. Velkým přínosem je, že poskytují své služby nepřetržitě i přes noc a víkendy formou pohotovosti.“

Ing. Petr Mach, finanční ředitel

Město Jáchymov

„Pravidelný servis společnosti Kancelářské systémy a.s. nám umožňuje provoz bez vlastního IT technika s reálnou možností snížení celkových nákladů na správu.“

Ing. Bronislav Grulich, starosta města Jáchymov

 

Kontaktujte nás